saykar kumlama türkçe English
Russian Iranian
anasayfa logo
ANASAYFA
ÜRÜNLERİMİZ
firma logo
FİRMAMIZ
HAKKINDA
referanslar logo
BAZI
REFERANSLAR
iletisim logo
ULAŞIM
İLETİŞİM
iletisim logo
MAKINA
VİDEOLARI
Alüminyum Oksit Minerali
Bu sayfada firmamızın satışını yaptığı ve kumlama işleminde kullanılan alüminyum oksit minerali ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmektedir. Mineral içerikli bir sarf malzemesi olan alüminyum oksit , saflığına göre derecelendirilir . Piyasada aluminyum oksit , alüminyumoksit , aluminyumoksit , corund , korund , corondum , korondum , aliminyum oksit , aliminyumoksit , alümina ve alumina isimleriyle de adlandırılan bu malzeme saflık derecesine göre BEYAZ , PEMBE ve KAHVERENGİ renkte bulunur.
KAHVERENGİ ALÜMİNYUM OKSİT BEYAZ ALÜMİNYUM OKSİT PEMBE ALÜMİNYUM OKSİT
Alüminyum Oksit
Alüminyum Oksit
Alüminyum Oksit
Kalıp Kumlama
Kalıp Kumlama
Alüminyum oksit minerali , alüminyum metalinin oksijene karşı yüksek duyarlılıkta olmasından dolayı meydana gelmektedir. Yüksek sertlikleri ve dayanım ömürlerinin yüksek oluşları nedeniyle yüzey işlem sektöründe tercih edilirler. Boya çıkarma veya pürüzlendirme işlemleri için en çok kullanılan malzemelerdir. Alüminyumoksit yüksek sertlikleri ve köşeli yapılarından dolayı özellikle kaplama öncesi pürüzlendirme işleminde yoğun olarak kullanılmaktadır. Basınçlı hava ile birlikte yüzeye püskürtüldüklerinde , sarf malzemesinin boyutlarına bağlı olarak yüzeyde mikron mertebesinde yarıklar açmaktadırlar. Sonradan bir kaplama işlemi uygulandığında açılan bu yarıklara yerleşen kaplama malzemesi ana metale daha iyi tutunduğundan kaplama ömrü ve kalitesi yüksek olmaktadır. Alüminyumoksit köşeli bir kumlama yada raspa sarf malzemesidir. Köşeli malzemelerin aşındırma özelliği yüksektir. Bu özelliğinden ötürü alüminyum oksit yüzeyin pürüzlendirilmesi işlemlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yüzey profilinin çok önemli olmadığı uygulamalarda hızlı bir temizleyici olarak da kullanılmaktadır. Beyaz aluminyumoksit saflık değerinden ötürü paslanmazlık özelliği taşıyan malzemelerin kumlanmasında tercih edilmelidir. Paslanmaz çelikler , titanyum ve alüminyum alaşımları , bakır ve pirinç alaşımları ve hatta porselen esaslı malzemelerin kumlama sında tercih edilen beyaz aluminyumoksit , kahverengi alüminyumoksit e nazaran çok daha az toz çıkararak daha temiz bir yüzey kalitesi sunmaktadır. Kahverengi alüminyumoksit ise serbest halde demir içerdiği için yüzeyin paslanmazlık özelliğini zedelemektedir. Ayrıca yoğun kullanımda yüzeyde renk değişimine de yol açabilmektedir. Bu nedenlerle kahverengi alüminyumoksit paslanmazlığın ve yüzey rengi kalitesinin şart olmadığı durumlarda tercih edilmelidir. Cam kumlama makinelerinde ve elle yapılan cam kumlama uygulamalarında hızlı kumlama imkanı tanıması ve diğer sarf malzemelerine nazaran (silis kumu , cam kumu , garnet gibi) daha yüksek sertlik ve daha az toz çıkışı sağlaması nedeniyle yoğun olarak tercih edilen bu malzemeler tamamen yurtdışı menşeili olarak satılmaktadır. İç piyasada genellikle ukrayna menşeili olan kahverengi alüminyum oksit tercih edilmektedir. Bunun nedeni olarak Çin menşeili olana kahverengi alüminyum oksit lerin mineral yapısı daha farklı ve daha çok toz içermesi söylenebilir. Nakliye sırasında az da olsa ufalanan alüminyum oksit , neme duyarlı bir malzemedir. Bu nedenle alüminyum oksitlerin depolanması sırasında kesinlikle neme maruz kalmamaları gerekmektedir. Kumlama işlemi için kullanılan alüminyum oksit ile ilgili aradığınız bilgileri bulabilirsiniz.
ALUMINYUM OKSIT MİNERALİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Kahverengi Alüminyum Oksit 'in Özgül Ağırlığı 3,96 g/cm3
Beyaz Alüminyum Oksit 'in Özgül Ağırlığı 3,92 g/cm3
Pembe Alüminyum Oksit 'in Özgül Ağırlığı 3,92 g/cm3
Alüminyum Oksit 'in Ortalama Dökme Yoğunluğu 2,4 g/cm3
Alüminyum Oksit 'in Sertliği 9 (mohs scale)
Alüminyum Oksit 'in Kristal Sistemi Kübik
Alüminyum Oksit 'in Kristal Şekli Köşeli
Alüminyum Oksit 'in Kırılması Dökme Mineralin Preslenmesi Suretiyle
Alüminyum Oksit 'in Dayanıklılığı Yüksek
Alüminyum Oksit 'in Serbest Akış Özelliği 97 % minimum
Alüminyum Oksit 'in Aside Duyarlılığı Yoktur
Alüminyum Oksit 'in Nem Çekme Özelliği Vardır.
Alüminyum Oksit 'in Magnetiklik Özelliği Çok hafif magnetikdir
Alüminyum Oksit 'in Elektrik İletimi 100 microsiemens per meter
Alüminyum Oksit 'in Radioaktivite Özelliği Tesbit edilmemiştir
Alüminyum Oksit 'in Patoljik Zarar Verme Özelliği Yoktur
Alüminyum Oksit 'in Serbet Silika İçeriği Yoktur
KAHVERENGİ ALUMINYUM OKSIT MİNERALİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Al2O3 : %94,5-95,5 Klor içeriği <50 ppm
SiO2: %0,50-0,80 Eriyebilen tuz içeriği<100 ppm
Fe2O3: %0,30 Sulu ortamda pH 6,93
TiO2: %2,60-3,20 Alçıtaşı içeriğiYoktur
CaO+MgO: % 0,30 Rutubet < 0,5 %Eser
Metal içeriği serbest Fe, Cu ve diğer ağır metaller eser oranda Karbonat içeriği yoktur
BEYAZ ALUMINYUM OKSIT MİNERALİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Al2O3: %99,7 Klor içeriği <50 ppm
SiO2: %0,02 Eriyebilen tuz içeriği<100 ppm
Fe2O3: %0,02 Sulu ortamda pH 6,93
TiO2: %2,60-3,20 Alçıtaşı içeriğiYoktur
Na2O: %0,20 Rutubet < 0,5 %Eser
Metal içeriği serbest Fe, Cu ve diğer ağır metaller eser oranda Karbonat içeriği yoktur
PEMBE ALUMINYUM OKSIT MİNERALİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Al2O3: %99,4 Klor içeriği <50 ppm
SiO2: %0,30 Eriyebilen tuz içeriği<100 ppm
Fe2O3: %0,02 Sulu ortamda pH 6,93
TiO2: %2,60-3,20 Alçıtaşı içeriğiYoktur
Na2O: %0,20 Rutubet < 0,5 %Eser
Metal içeriği serbest Fe, Cu ve diğer ağır metaller eser oranda Karbonat içeriği yoktur
Alüminyum Oksit radyoaktif bir mineral değildir.
Alüminyum Oksit ağır metaller içermez.
Alüminyum Oksit nem tutar bu nedenle kuru yerde muhafaza edilmelidir.
Alüminyum Oksit toksik maddeler ile kanserojen maddeler içermez.
Alüminyum Oksit serbest silika içermez ve silikoz hastalığına neden olmaz.
Alüminyum Oksit yüzeye yüksek enerji transferi geliştirerek ve düşük seviyede toz üretimiyle kırılmaya karşı nispeten yüksek dayanıklılık gösterir.
Alüminyum Oksit yüksek özgül ağırlığı (4.0-4.1), kir ve kabuk sökmesi (temizleme) kolaylaştırmak için, yüzeye çarpan tanelerin yüksek bir enerjiye sahip olmasını sağlar.
Alüminyum Oksit yüzey formu itibariyle angular (köşeli) biçiminde olan tanelerden oluşmaktadır ve üzerinde kumlama yapılan her tip malzemenin üzerinde süratli bir temizleme etkisi yapar.
Beyaz Alüminyum Oksit metalik yada metalik olmayan tüm yüzeylerde korozif etki yapmamasından dolayı rahatça kullanılabilir.
ALUMINYUM OKSIT MİNERALİ BOYUTLARI
Alüminyum Oksit F 16 1000 - 1400 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 20 850 - 1180 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 24 600 - 850 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 30 500 - 710 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 36 425 - 600 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 40 355 - 500 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 46 300 - 425 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 54 250 - 355 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 60 212 - 300 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 70 180 - 250 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 80 150 - 212 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 90 125 - 180 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 100 106 - 150 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 120 90 - 125 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 150 63 - 106 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 180 53 - 90 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 220 45 - 75 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 230 34 - 82 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 240 28 - 70 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 280 22 - 59 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 320 16 - 49 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 360 12 - 40 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 400 8 - 32 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 500 5 - 25 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 600 3 - 19 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 800 2 - 14 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
Alüminyum Oksit F 1000 1 - 10 µm arasındaki Alüminyum Oksit taneciklerini içerir.
ALÜMİNYUM OKSİT SARF MAZLEMESİNİN KULLANIM ALANLARI
SANAYİ KOLU KULLANILAN SARF MALZEMESİ KULLANIM NEDENİ
Cam Kumlama Kahverengi Alüminyum Oksit Uygun Fiyat , Yüksek Sertlik
Medikal Malzeme İmalat Beyaz Alüminyum Oksit Yüksek Saflık , İnert Yapı
Zımpara ve Taş İmalat Kahverengi Alüminyum Oksit Uygun Fiyat , Yüksek Sertlik
Zımpara ve Taş İmalat Pembe Alüminyum Oksit Yüksek Saflık , Yüksek Dayanım Ömrü
Paslanmaz Pürüzlendirme Beyaz Alüminyum Oksit Yüksek Saflık , İnert Yapı
Silah Sanayi Beyaz Alüminyum Oksit Yüksek Saflık , İnert Yapı
Kalıpçılk Kahverengi Alüminyum Oksit Uygun Fiyat , Yüksek Sertlik
Poliüretan Kahverengi Alüminyum Oksit Uygun Fiyat , Yüksek Sertlik
PTFE Kaplama Beyaz Alüminyum Oksit Yüksek Saflık , İnert Yapı
Kot Taşlama Kahverengi Alüminyum Oksit Uygun Fiyat , Yüksek Sertlik
Sulu Kumlama - Havacılık